Майстер ресторанного обслуговування – Основи галузевої економіки, екології і права

 • Суть та роль галузевої економіки, екології та права на сучасному етапі розвитку ринкових відносин
 • Поняття економічної системи. Типи економічних систем
 • Виробництво та його фактори
 • Ринок, як форма існування товарного виробництва
 • Роль конкуренції в умовах ринкових відносин
 • Ціни та ціноутворення у ринковій економіці
 • Суть підприємницької  діяльності, основні принципи та характеристика  підприємництва
 • Класифікація підприємств в н/г України. Основні форми бізнесу.
 • Механізм створення власної справи. Засновницькі документи,їх підготовка
 • Державна реєстрація підприємств бізнесу
 • Практична робота Тема: Пакет документів для державної реєстрації.
 • Витрати виробництва та прибуток підприємства
 • Заробітна плата, як винагорода за працю
 • Припинення діяльності підприємств бізнесу
 • Конституція України – основний закон
 • Види та функції  закладів ресторанного господарства
 •  Моральні принципи ведення бізнесу
 • Підприємництво та навколишнє середовище.
 • Порядок заключення договірних відносин
 • Практична робота Тема: Оформлення договірних відносин у комерційній роботі
 • Правові засади регулювання трудових відносин
 • Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність
 • Робочий час та час відпочинку
 • Фінанси в системі ринкових відносин
 • Кредитно – банківська система
 • Податкова система України.
 • Роль маркетингу на сучасному етапі розвитку ринкових відносин
 • Практична робота Тема : Розробка анкети для вивчення попиту на послуги ЗРГ
 • Поняття та функції реклами.Переваги та недоліки засобів реклами
 • Основи галузевої економіки, екології та права
 • Практична робота  Тема : Складання рекламних оголошень для публікації в пресі та оцінка  ефективності реклами.
 • Бізнес – планування
 • Практична робота Тема: Розробка бізнес – плану
 • Поняття про управління та менеджмент
 • Еколого— економічна безпека господарських систем
 • Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини
 • Екологічний моніторинг та його види
 • Cучасний екологічний стан України
 • Економічні аспекти проведення екологічної політики
 • Економіко-правовий механізм охорони довкілля
 • Тестові завдання
 • Підсумкові тести
 • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів