Майстер ресторанного обслуговування – Основи підприємницького успіху

Установка на успіх як вирішальний фактор досягнення успіху
Позитивне ставлення до навколишнього світу
Формування позитивної самооцінки
Психологічні прийоми підвищення мотивації на досягнення успіху
Віра як необхідна умова досягнення успіху та шляхи її зміцнення
Постановка цілей та планування шляхів їх досягнення
Наполегливість та її роль у досягненні успіху
Життєві невдачі та конструктивне ставлення до них
Стрес та навички його запобігання
Розділ 2
Закомплексованість у спілкуванні та шляхи її подолання
Стратегія ефективної комунікації
Механізм соціальної перцепції
Невербальна комунікація
Ділове спілкування по телефону
Презентація як елемент ділової активності
Психологічні аспекти процесу працевлаштування
Імідж успішної ділової людини та шляхи його формування
Всього