Офіціант

Іноземна мова за професійним спрямуванням Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична підготовка
Загально професійна підготовка Основи галузевої економіки і підприємництва Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства  

Санітарія та гігієна, фізіологія харчування

Інформаційні технології Основи правових знань Товарознавство продовольчих товарів Виробниче навчання
Профетика і психологія Основи енергозберігаючих технологій Кулінарна характеристика страв і напоїв Виробнича практика
Українська мова за професійним спрямуванням  

Техніка обчислення, облік і звітність