Майстер ресторанного обслуговування Професійний етикет

 • Психологія особистості
 • Способи ділового спілкування
 • Етикет як сукупність правил поведінки людини
 • Моральні принципи та засади службового етикету. Професійна етика
 • Формальні та неформальні стосунки з колегами,підлеглими, керівниками
 • Соціально-психологічний клімат, як результат та умова   ефективності спільної діяльності
 • Конфлікти, конфліктні ситуації та шляхи їх вирішення
 • Психологія ділового спілкування.
 • Комунікативні бар’єри та способи їх подолання
 • Культура ділового спілкування
 • Міжнародні особливості ділового етикету.
 • Моральні принципи та засади службового етикету. Професійна етика.
 • Психологія ведення ділових переговорів
 • Психологія стосунків у колективах підприємств торгівлі
 • Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет
 • Офіційна мова. етикет у взаєминах з іноземцями
 • Рекомендації щодо особливостей поведінки в різних країнах
 • Невербальні засоби спілкування та культура поведінки
 • Одяг для ділового спілкування
 • Потребнісно-мотиваційна підсистема.
 • Професійна етика і психологія.
 • Професійна культура спілкуванння та діловий етикет
 • Психологія стосунків у колективах підприємств торгівлі
 • Конфлікти при обслуговуванні відвідувачів
 • Психічні процеси, стани, властивості
 • Вербальне спілкування